Turnir preponskog jahanja 01.09.2013. – KK Mirnovec, Samobor